VIP נמל התעופה שארל דה גול לדיסנילנד. שירות

שדה התעופה שארל דה גול-פריז לדיסנילנד. שירות פרמיום, לפגוש ולברך שירות, רכב פרמיום, להרים עם נהג מנוסה, ליהנות העברת פרמיה מ שארל דה גול כדי דיסנילנד עם איכות השירותים שלנו, ספר העברת דיסנילנד שלך עכשיו!

מידע על התחבורה שלך

תאריך התחבורה שלך
זמן טיסה
שָׁעָה
24h (3:00pm=15:00)
דקות
מספר טיסה
מ (עיר)
שם מלון או כתובת פרטית
כתובת
מיקוד
עִיר

מידע על יציאה

תאריך יציאה
זמן טיסה

שָׁעָה
24h (3:00pm=15:00)
דקות
מספר טיסה
מ (עיר)
שם מלון או כתובת פרטית
כתובת
מיקוד
עִיר
הֶעָרָה